Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kontraktów pozwala nam oferować w pełnym zakresie realizację nawet najbardziej złożonych, opartych o najnowsze technologie oraz najwyższe standardy jakościowe, złożonych zadań inwestycyjnych.

Specjalizujemy się i realizujemy inwestycje w zakresie:

  • budownictwa ogólnego (budownictwo wodne i hydrotechniczne, użyteczności publicznej, przemysłowe);
  • inżynierii środowiska (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, biogazownie, podczyszczalnie wód deszczowych, przepompownie ścieków, zakłady utylizacji odpadów, sieci wodociągowe, kanalizacje sanitarne i deszczowe);
  • inwestycji drogowo-mostowych (drogi wraz z infrastrukturą, place manewrowe, mosty, wiadukty, kładki, tunele i przejścia dla zwierząt, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, różnego typu roboty ziemne, niwelacje terenu itp.);
  • technologii bezwykopowych (mikrotunele, przewierty teleoptyczne, przewierty horyzontalne, przeciski, renowacje kanałów itp.).