Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Sp. z o.o.
Kamienica 47
62-530 Kazimierz Biskupi k/Konina

e-mail: sekretariat@hydrobud.net.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000121395
Kapitał zakładowy 50 400,00 PLN – wpłacony w całości,

REGON 008015426

NIP 665-000-32-71